Päivitetty: 23.08.2023

1. Yleistä

 1. Näitä käyttöehtoja (jäljempänä myös: “Käyttöehdot”) sovelletaan Taksiväylä Oy:n (jäljempänä myös: “Taksiväylä” tai “Me”) ylläpitämään kuluttajille ja yrityksille tarkoitettuun tilausajojen vertailu- ja kilpailutuspalveluun, joka sijaitsee osoitteessa www.omabussi.fi (sekä verkkosivu että itse palvelu jäljempänä myös: “Omabussi.fi -palvelu” tai “Sivusto”).
 2. Vierailemalla Sivustolla ja käyttämällä Omabussi.fi -palvelua sinä (”Sinä” tai “Käyttäjä”) hyväksyt nämä Käyttöehdot. Mikäli et hyväksy kokonaisuudessaan Käyttöehtojamme, Sinun tulee heti lopettaa Sivuston käyttäminen. Mikäli rikot Käyttöehtojen mitään kohtaa, Sinun oikeutesi käyttää Omabussi.fi -palvelua päättyy heti.
 3. Nämä Käyttöehdot koskevat vain Omabussi.fi-palvelua, eivätkä niitä Liikennöitsijöitä, jotka myyvät sivustolla henkilökuljetuspalveluita (jäljempänä myös: “Tilausajo”) Sivuston Käyttäjille. Taksiväylä ei myy Tilausajoja tai ole Käyttäjän ja Liikennöitsijän sopiman kaupan osapuoli.
 4. Käyttämällä Omabussi.fi -palvelua,  annat suostumuksen Omabussi.fi -palvelulle olla Sinuun yhteydessä palvelun käyttöön liittyen muun muassa sähköpostitse, tekstiviestitse, notifikaatioilla ja puhelimitse.

2. Muutokset käyttöehtoihin

 1. Pidätämme oikeuden muuttaa ja korjata näitä Käyttöehtoja aika ajoin muokkaamalla tätä sivua Omabussi.fi-palvelun verkkosivulla. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat voimassa siitä ajankohdasta lähtien, kun ne on lisätty Sivustolle. Mikäli jatkat Omabussi.fi-palvelun käyttöä Käyttöehtojen päivittämisen jälkeen, Sinun katsotaan tutustuneen ja hyväksyneen uudet ehdot.

3. Yhteystiedot

 1. Mikäli Sinulla on kysymyksiä liittyen näihin Käyttöehtoihin tai haluat ottaa meihin yhteyttä mistä tahansa muusta syystä, voit olla yhteydessä Meihin:
  • Sähköpostitse:
  • asiakaspalvelu@omabussi.fi
  • Puhelimitse: +358 41 318 8884
 2. Jos et ole tyytyväinen Sivustoomme tai palveluumme ja haluat tehdä valituksen, toimi alla olevan kohdan Valitukset mukaisesti.
 3. Puhelinsoittoja asiakaspalvelunumeroihimme voidaan valvoa tai nauhoittaa. Tämä auttaa meitä kouluttamaan henkilöstöämme ja parantamaan palveluitamme. Nauhoitteita käytetään vain riittävän ja huolellisen valvonnan alla. Puhelinasiakaspalvelumme on normaalisti käytettävissä arkipäivisin klo 10-15.

4. Sivustot

 1. Tarjoamme verkkopalvelua, joka mahdollistaa Sinun kilpailuttavan ja vertailevan tilausajopalveluita, joita kolmannet osapuolet tarjoavat. Vertailu- ja kilpailutuspalvelumme ovat sinulle maksuttomia käyttää. Kun ostat Tilausajon Sivustomme kautta, saamme palkkion tai komission tuotteen tai palvelun tarjoajalta.

5. Tiedot Sivustollamme

 1. Pyrimme siihen, että sisältö Sivustolla (pois lukien käyttäjien tuottama sisältö) ei ole virheellistä. Pyrimme myös korjaamaan mahdolliset virheet tai puutteet niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu meille tai olemme huomanneet ne. Emme kuitenkaan pysty takaamaan, että kaikki sisältö Sivustolla on oikein ja virheetöntä kaikkina ajankohtina. Varaamme oikeuden lisätä, muuttaa, poistaa ja muokata kaikkea tietoa, sisältöä, materiaalia ja dataa, joka on Sivustolla milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta.
 2. Palveluntarjoajien tiedot ja kuvaukset Sivustolla eivät ole välttämättä täydellinen kuvaus kaikista palveluntarjoajan palveluista ja ehdoista. On Sinun vastuullasi tutkia kaikki palvelut ja lukea huolellisesti kaikki ehdot (mukaan lukien palveluntarjoajan sivustolla olevat ehdot), jotka koskevat kyseessä olevaa palveluntarjoajaa ennen kuin ostat Tilausajon.
 3. Sivustollamme olevat käyttäjäarviot palveluntarjoajien tilausajoista eivät edusta omia tai meihin kytköksissä olevien yritysten mielipiteitä.

6. Omabussin toiminta ja luvallisuus

 1. Omabussin toiminnassa voi esiintyä katkoksia, esimerkiksi tietokatkon, internetyhteyden katkeamisen tai kolmannen osapuolen palvelukatkojen seurauksena. Omabussin palveluja ei ole luvallista käyttää laittomaan toimintaan.
 2. Taksiväylä voi tarpeen vaatiessa estää käyttäjän pääsyn Sivustolle ilman erillistä ilmoitusta, jos Taksiväylä epäilee käyttäjän käyttävän Sivustoa käyttöehtojen vastaisesti.

7. Aineettomat oikeudet

 1. Kaikki aineettomat oikeudet, jotka kuuluvat Omabussi.fi -palvelulle ja tähän liittyvät dokumentit ja näiden eri osat ja kopiot ovat kiistattomasti ainoastaan Taksiväylän ja tämän alihankkijoiden ja lisenssinhaltioiden omaisuutta. Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeussuojaa ja tähän liittyviä oikeuksia (mukaan lukien tietokanta ja katalogioikeudet, ja valokuvien oikeudet), patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, designoikeuksia, tuotemerkkejä, tuotenimiä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa sekä kaikkia muita muotoja rekisteröidyistä ja rekisteröimättömistä aineettomista oikeuksista.
 2. Nämä Käyttöehdot eivät anna Sinulle aineettomia oikeuksia Taksiväylän omaisuuteen ja kaikki oikeudet, joita tässä ei erikseen hakijalle myönnetä, ovat ainoastaan Taksiväylän ja sen alihankkijoiden sekä lisenssinhaltioiden omaisuutta.

8. Vastuuvapaus

 1. Omabussin palvelut ovat Sinulle täysin maksuttomia. Taksiväylä voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tai keskeyttää Omabussin toiminnan tai se voi vapaasti muokata ja päivittää palvelua. Emme ole vastuussa mahdollisista haitoista, jotka syntyvät tällaisten katkojen tai lakkautusten takia.
 2. Omabussi toimii välikätenä sinun ja Tilausajoja myyvien palveluntarjoajien välillä. Me emme ole vastuussa mahdollisista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat palveluntarjoajien toiminnasta, alustavista tarjouksista ja Tilausajoista, jotka olet ostanut kauttamme palveluntarjoajilta. Taksiväylä ei ole vastuussa palveluntarjoajien toimittamista tarjouksista tai niiden sisällöistä.

9. Valitukset

 1. Tavoitteenamme on tarjota Sinulle aina erinomaista palvelua. Mikäli olet tyytymätön palveluumme mistä tahansa syystä, niin voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
 2. Pyrimme lähettämään vastaanottokuittauksen valitukseesi 72 tunnin kuluessa ja ratkaisemaan sen mahdollisimman nopeasti. Käsiteltyämme valituksesi, lähetämme sinulle lopullisen vastauksemme. Mikäli et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit valituksesi luonteesta riippuen mahdollisesti olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:
 3. Suomalaisena kuluttajana voit aina olla yhteydessä Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (lisää ohjeita sivulta kuluttajariita.fi) tai voit ottaa yhteyttä Euroopan komission online-palveluun riita-asian ratkaisemiseksi: http://ec.europa.eu/odr.
 4. Mikäli olet sitä mieltä, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).
 5. Mikäli olet tyytymätön Tilausajoon, jonka olet hankkinut kolmannelta osapuolelta tai Sinulla on valitus liittyen kolmanteen osapuoleen, sinun tulee osoittaa valituksesi suoraan kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

10. Muut ehdot

 1. Toimeksianto
  • Taksiväylä on oikeutettu siirtämään kaikki tai osan sen käyttöoikeuksista tai velvoitteista ilman Käyttäjien aikaisempaa suostumusta tytäryhtiölle tai seuraajalle, tai mahdolliselle liiketoiminnan ostajalle Omabussi.fi -palveluun liittyen.
 2. Ylivoimaiset esteet
  • Kumpikaan osapuoli, Me tai Käyttäjä, ei ole vastuussa mahdollisista näihin Käyttöehtoihin liittyvistä haitoista, jotka johtuvat syistä, joihin kumpikaan osapuoli ei itse pysty vaikuttamaan mukaan lukien muun muassa sodan, kansannousun, kapinan tai muun kansallisen tottelemattomuuden, karanteenin, työtaistelun, toimitusten viivästymisen tai epäonnistumisen, onnettomuuden, tulvan, maanjäristyksen, tulipalon, myrskyn, hallituksen toiminnan tai lakisääteisten seikkojen vaikutukset.

11. Soveltuva laki ja erimielisyydet

 1. Nämä Käyttöehdot on laadittu noudattaen Suomen lakia. Tarjoamme Omabussi.fi -palvelua vain vakituisesti Suomessa asuville henkilöille. Erimielisyydet, jotka näistä Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välissä neuvotteluilla. Käyttäjän ollessa kuluttaja, käyttäjä voi myös tehdä valituksen kuluttajariitalautakunnalle (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, www.kuluttajariita.fi/fi/). Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa Suomessa.